A Kós Károly Alapítvány
A Kós Károly Alapítványt 1990-ben alapította az Egyesülés. Az első két évben a külső támogatásokat szervezte, majd felvállalta az Egyesülés intézményeinek működtetését is. Az Alapítvány jelentette meg az 1991-es Velencei Biennálé katalógusának második, javított kiadását, kiadója és terjesztője az Országépítő című folyóiratnak. 1994-ben Bankó András: Muzsikás évtizedek, 1995-ben
Nagy Elemér: Az építő Kós Károly c. művét jelentette meg. Kiadója a Vándoriskola 1989-1999 című katalógusnak, jelen könyvnek, s társkiadója a Tízéves a Kós Károly Egyesülés című, most megjelenő CD-ROM-nak. Az Alapítvány és tíztagú kuratóriuma az Egyesülés szervezetének és működési rendjének megújulása óta, 1995-től fontos szerepet játszik annak életében. Kezdeményezője és szervezője, összehangolója és lebonyolítója programjainak. Támogatást nyújt az Egyesülésen kívüli kezdeményezésekhez, alkotások létrehozásához közhasznú szervezetként.


1034 Budapest, Kecske u. 25.

Kuratórium elnöke:Ertsey Attila
Tel/Fax: 349-1236, 239-5737

Iroda és levelezési cím:
Artbureau Kft./Andorkáné Haáb Katalin
1065 Budapest, Nagymezo u. 4. I.132.
Tel/Fax: 322-0677, 06-20-467-0420
E-mail: haabkatalin@gmail.com-ra

Kuratórium tagjai:
Herczeg Ágnes
Erhardt Gábor

KKA 2008 ÉVI BESZÁMOLÓ

KKA 2009 ÉVI BESZÁMOLÓ

KKA 2010 ÉVI BESZÁMOLÓ

KKA 2011 ÉVI BESZÁMOLÓ

KKA 2011 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KKA 2012 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KKA 2013 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KKA 2014 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KKA közlemény