MAKONA Tervező Kft.

Makovecz Imre
1034 Budapest, Kecske utca 25.
Telefon/fax: 388-1702, Telefon: 388-1701
e-mail: info@makovecz.hu

A MAKONA, mint gmk. alakult meg 1983-ban. Alapítói Makovecz Imre, Koppány Zoltán és Nagy Ervin voltak. Építészhallgatók és fiatal diplomások serege végzett feldolgozói munkát az akkor még irodahelyiség nélkül működő irodának, elsősorban az akkor még működő Visegrádi Tábor résztvevői. A külső munkatársak később önálló gmk-t hoztak létre, s a két vállalkozás egyesítésével alakult meg a Makona Kisszövetkezet. A nyolcvanas évek elejétől a tervezés elsősorban a kistelepülések revitalizációjára irányult; faluházak, falubővítések, kisvárosi beépítések tervei készültek. A nyolcvanas évek végén a Rumbach Sebestyén utcai irodában alakult meg a Kós Károly Egyesülés, itt indultak meg az első szabadiskolai előadások, ide ér-keztek az első külföldi építészgyakornokok. A létszám jelentősen megemelkedett, és a Makona Kisszövetkezet együttműködő, de szakmai, gazdasági téren önálló irodákká alakult. Így jött létre az Axis, a Kvadrum, a Makona, a Triskell építész- és a Pond statikusiroda; később a Kvadrumból kivált az Ekler, a Kupolából pedig a Paralel Építész-iroda. A Makona jelenlegi munkatársai Makovecz Imre mellett Várlaki Erzsébet és Vargáné Gerencsér Judit, valamint változó létszámban vándoriskolások és külföldi gyakornokok. A tervezési munkában rend-szeresen vesznek részt a Makona Egyesüléshez tartozó cégek munkatársai. A Makona 1996. márciusa óta saját, óbuda-újlaki irodaházában dolgozik.

 

 

Makovecz Imre
„Hagymaház” színház, Makó