A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2015-ben beérkezett 146.705,- forintot a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk. Kérjük, hogy 2016-ban is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzésit.
Adószámunk: 19193580-2-41.

Turi Attila: Gerle János nekrológ (1947-2012)
Sáros László György: Gerle János

2011. szeptember 27-én délelőtt Szent Mihály Arkangyal magához hívta
Makovecz Imrét,
mesterünket.

On the morning of 27 September 2011 Archangel St. Michael called our master Imre Makovecz into his presence.

... A régi történelmi stílusokból azt szabad és kell átvenni, átformálva az új szükségletekhez, amit a nemzetet alkotó nagy népközösség, a milliók a magukénak azokból elfogadnak. Így formulázva kell, és csak így lehetséges a régit alapul fogadva mégis új stílust, élő muvészetet teremteni.

(Kós Károly: Guild of Handicraft, 1923)

Megbecsültük-e, méltattuk-e Kós Károlyt, amíg élt? Nem vagyunk-e keserűen féltékenyek rá még holta után is? Van-e bennünk annyi gyermeki önbizalom, könnyed tudás, annyi mély bánat és erő, annyi magyarázkodás-mentesség, annyi sehova sem kacsingatás, annyi tiszta játékkedv amit más szóval hitnek is szokás nevezni, annyi bizalom az elmúltakban és a lehetséges ismeretlen jövőben, mint amennyi Kós Károlyban volt? Időzünk-e annyit a fiatalabbakkal nem azért, mert fiatalok, hanem mert még ismeretlenek és érdekesek, mint amennyit ő időzött velünk?

(Makovecz Imre ajánlása a Nem spekuláltam, éltem című,
1983-as Kós Károly szövegválogatáshoz)