PAGONY Táj- és Kertépítész Kft.

Buella Mónika, Herczeg Ágnes, Illyés Zsuzsa, Szűcs Gábor, Vincze Attila
1111 Budapest, Budafoki út 53. I/6.
Tel/fax: 365-1805
e-mail: pagony2@enternet.hu

Történetünk a nyolcvanas évekre nyúlik vissza. Akkor Makovecz Imre munkássága, vagy éppen a karácsonyi játék iránt érdeklő egyetemisták több csapata kötött ki a Kálmán István által vezetett antropozófiai beszélgetéseken. A különös összefüggések, ismeretek tanulása tisz-teletet ébresztett azok átadói iránt, a kikérdezés módszere pedig rendszeres felkészülésre sarkallt. Évek teltek el tanulással és a karácsonyi játék előadásával. Kálmán István azt taná-csolta a fiatalabbaknak: álljanak össze, próbáljanak közösen valamit. A felkészülés, ismerkedés és anyagi alapozás időszakában az is kiderült, hogy az érvényesüléshez, és saját egészséges szakmai fejlődésünkhöz is hiteles mesterre, vezető tervezőre lenne szükségünk. Ez nehéz dolognak bizonyult, hiszen antropozófiával senki sem foglalkozott korábban a táj- és kertépíté-szek közül. A nagy gyakorlattal rendelkező tervezők, amikor minden átalakulóban volt nem kívánták egy csapat pályakezdő irányításának és eltartásának nyűgét felvállalni. Azt tettük, amit ebben a helyzetben leginkább megfelelőnek találtunk, előadásokat szerveztünk, beszélgetéseket kezdeményeztünk a táj s kertépítésben fontosnak tartott hazai és külföldi személyiségekkel, hogy megismerjük őket és ők is megismerjenek minket. Rájöttünk, hogy műhelyünk számára nagyon fontosak Jochen Bockemühl írásai. Kerestük a kapcsolatot vele és azokkal a külföldi szakmai csoportokkal, akik kutatásaira támaszkodnak. Ismét Kálmán István segített. Kiutaztunk Dornachba és megismerkedtünk Jochen Bockemühllel, aki szívesen, tanítványul fogadta csoportunkat. 1990-ben megszülethetett a nyolctagú Pagony Táj-és Kertépí-tész Bt, és felvételt nyertünk a Kós Károly Egyesülésbe is. Nehéz, és végül az iroda szétválásához vezető időszak volt ez. Alig egy évvel megalakulásunkat követően hárman kiváltak és új irodát alapítottak. A válságos időszakban is rendszeresen folytattuk a műhelymunkát. Kádas Ágnes, akit szintén vonzott a természet megismerésének bockemühli módszere, fordításaival és tudásával segített ebben. Neki köszönhetjük, hogy fel tudtuk dolgozni az Élet-összefüggések című könyvet. Többször voltunk a Goetheanum Jochen Bockemühl által vezetett nyári vándortáborain és a mester is több ízben eljött hozzánk többnapos természetmegfigyelési foglalkozások vezetésére. Újrafogalmaztuk a gazdasági vállalkozás, természetismereti és tervezői műhely, és önbecsülő, de a másikat tisztelő belső rendű iroda hármas követelményét. Közben törekedtünk tevékenységünk elismertetésére is. Néhány tervünket mi kiviteleztük, hogy megfelelő referenciamunkánk legyen, tervpályázatokon indultunk és nyertünk, előadásokat tartottunk és cikkeket írtunk. 1993-ban kft-vé alakultunk, mert a kivitelezésnek ez a vállalkozási forma felelt meg jobban. 1993-94-ben erőfeszítéseinket siker koronázta, jelentősen felpörgött az iroda tevékenysége. Ars Topia néven létrehoztunk egy alapítványt tevékenységünk folyta-tásához, kibontakoztatásához. Erdélyi szakmai feladatok elvégzésére alapítottuk meg a Transpgony vegyes vállalatot. KIÁLLÍTÁSOK: ˇ Geréb, Kós Károly Egyesülés negyedéves találkozója 1994 ˇ "A Dörögdi táj individualitása" című kiállítása 1995 ˇ Magyar Mezőgazdasági Múzeum, "Életösszefüggések a tájban" (a Geotheanum Természettudományi Intézetének kiállítása a PAGONY szervezésében) 1995 ˇ "Örökségünk" című kiállítás az IUCN-nel és a Független Ökológiai Központtal közösen 1996 ˇ A Kós Károly Egyesülés millecentenáriumi kiállítása 1996 ˇ Kapolcs, Ökológiai és Tájtörténeti Kiállítás 1998 (A "Művészetek Völgye" rendezvénysorozat keretében) ˇ Sas-hegy az év körforgásában, Budapest, 1999 ˇ Tájteremtés-kertalkotás, Ernst Múzeum, Budapest, 2000 ˇ VII. Nemzetközi Építészeti Biennálé, Velence, Olaszország 2000 ˇ Pagony Táj-és Kertépítész Iroda kiállítása az Ericsson Galériában, Budapest, 2001 KONFERENCIÁK: ˇ Geréb, Kós Károly Egyesülés negyedéves találkozója 1994 ˇ Taliándörögd, "A táj individualitása" nemzetközi ökológiai vándorkonferencia (a Goetheanum, a Kós Károly Egyesülés és a PAGONY közös rendezésében) 1995 ˇ Oroszország, Kaluga, "A táj atmoszférája - híd a jövőhöz" című svájci-orosz nemzetközi ökológiai konferencián "A város, mint táj" címmel magyar delegáció vezette munkacsoport 1998 ˇ Die kultur der europaischen Landschaft als Aufgabe, magyar munkacsoport, Dornach, 2000 ˇ Tájban élő közösség, Jochen Bockemühl és a Pagony tájismereti témahete a Székelyföldön, Tusnád, 2001 OKTATÁS: ˇ Saját szervezésben szemináriumi sorozat 1989-90 ˇ Népfőiskola a Dörögdi-medencében és Sátoraljaújhelyen 1991-92 ˇ KKE szabadiskolájának szemináriumai (tájmegfigyelési gyakorlatok az év 5 körforgásában) 1990-91 ˇ Biokultúra Egyesület - biogazdaképző 1991-95 ˇ Kós Károly Egyesülés Szabad Oktatási Fóruma 1993-96 ˇ Taliándörögd, ARS TOPIA Alkotótábor 1997 ˇ Budapest - Pula, "Hogyan látjuk a természetet?" előadássorozat és tájmegfigyelés terepgyakorlat 1998 ˇ Dörögdi- medence, Tájismereti séták, Művészeti Napok, Kapolcs 1998/2002 ˇ Budapest, Sas-hegy Természet- és tájismereti iskola 1998-99 ˇ Kós Károly Egyesülés Szabad Főiskolája, Természetismeret, 1999/2001 DÍJAK: ˇ Pro Natura Díj (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) 1994 ˇ Henry Ford Kulturális Örökségért Díj (Henry Ford Alapítvány) 1998 ˇ Kós Károly Díj (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 1998 ALKOTÓ TÁBOROK: ˇ Köztér-közösségi tér, Taliándörögd, 1997 ˇ Lázárfalvi Fürdőkaláka, Székelyföld, 2001 ˇ Tusnádi Fürdőkaláka, Székelyföld, 2002

A Hévízi-tó parti kertjének
és tágabb környezetének kertépítészeti ötletterve