DÉVÉNYI és Társa Építésziroda Kft.

Dévényi Sándor

7621 Pécs, Teréz utca 11.
Telefon/fax: 06-72-325-673, Telefon: 06-72-225-673
E-mail: detkft@axelero.hu

Bemutatkozás

Építészeti filozófiánk meghatározó alapja Pécs. Ez a vidék a magyar mediterráneum. Ide van legközelebb a tenger, és az a sugárzó kultúra, amely Itáliából századokon át hatott, ma is érezteti az erejét. Az egyetlen városa az országnak, ahol a római kortól kezdődően folyamatosan létezik városi élet, s még a népvándorlás zivataros éveiben is volt valamifajta urbanitás. Pécsnek van építészeti múltja, építészeti karaktere. Fölbukkannak itt nagy építészegyéniségek is, annak ellenére, hogy a város nem mindig volt olyan anyagi helyzetben, hogy ezek ki is tudjanak futni. A hatvanas éveket Jurcsik Károly, Tillai Ernő, Erdélyi Zoltán, Köves Emil neve fémjelezte, a 70-esekét pedig a Pécs Csoport, Csete György vezetésével. Az a 10 év, amit Pécsett töltöttek, megváltoztatta a város építészeti gondolkodását. Nem is tűrte a hatalom sokáig merészségüket, 1977-re ellehetetlenítették a csoport működését. (A mai ifjaknak tanulságos olvasmány lehet az Élet és Irodalomban hónapokon keresztül zajló, Major Máté indította cikk-kampány elolvasása, Cifra nyomorúság jelszó alatt csepülték a paksi paneles lakótelep emberiesítésére javasolt terveiket.) A Pécs Csoport feloszlott, de szellemük tovább élt, elsősorban a Kampis Miklós szervezte Dél-dunántúli Építész Stúdió (DÉS) révén. Mindez a folyamatosságot bizonyítja, azt, hogy ebben a városban van építészeti kultúra. A Pécsi Építész Iroda, illetve az Egyesülésben jogutódja, a Dévényi és Társa Kft. legfőbb törek-vése, hogy ennek a magas színvonalú építészeti kultúrának méltó folytatója lehessen. Az organikus építészet sok kívülálló számára stílusjegy csupán. Mi munkamódszernek tartjuk. Az építészet csakis egyetlen helyen, egyetlenegyszer felhasználható művészet. Ezért az építészetnek mindig az a környezet a meghatározó eleme, ahová az épület kerül. Ez a kulcsszó építészi viselkedésünkben is. Nem magunkban építünk föl egy építészeti világot és adaptáljuk mindenhová, hanem megismerjük a környezetet, és ahhoz igazítjuk építészeti gondolatainkat. A környezet pedig nem csak fizikális valóság, hanem a jelennek és a múltnak a jövőre ható bonyolult szövevénye. A környezet - például egy város - élő szövet, amely fejlődik, mozog, története és élettana van. Csak az nyúlhat bele egy ilyen szervezetbe, aki annak élettani vonat-kozásaival tökéletesen tisztában van. Mintha operáló orvos volna. Ebből fakadóan az épületek, amiket megtervezünk, szintén élőlények, mozognak és lélegeznek, gondolat kelti életre őket. A gondolat azonos, de a viselkedés más: - más értékes épített környezetben, ahol a meglévő elemei újraértékelve, új minőségben megjelennek a házon; - más értéktelen, "szlömös" kör-nyezetben, ahol új értéket kell létrehozni, hogy az szervezze környezetét; - más természeti környezetben, ahol az orga-nikus építészet bio- és zoomorf formái szabadon ér-vényesülhetnek. Világunk teljessége részekre bomlott. Az építészet még ma is képes lehet az egység kifejezésére. Abban hiszünk, hogy ha van mondanivalónk, és ha figyelünk egymásra, akkor az elveszett egységet újra fel tudjuk támasztani. Egyéb tervek: -Pécs, Színház tér, díszburkolat, szökőkutak, 1992. -Budapest, Lágymányosi híd,- építészeti formatervezés, hídfők, lépcsőfeljárók 1991-94

Referenciák:

devenyi

Római udvar, iroda és üzletház, Pécs

devenyi

Munkácsy-udvar bejárat, Pécs

devenyi

Bagolyvár étterem, Pécs

A Kós Károly Egyesülés és a Kós Károly Alapítvány támogatói:

2024 | Minden jog fenntartva