Kampis Miklós
A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS ELŐZMÉNYEINEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE


Bevezetés A KKE alapításának közvetlen előzményei évtizedekre nyúlnak vissza. Tágabb értelemben azonban előzménynek tekinthető a századforduló és századelő magyarországi és közép-európai szellemi-építészeti-társadalmi mozgalmainak egy része - szecesszió, antropozófia, Fiatalok építészcsoport, gödöllői művésztelep, Lechner Ödön - egészen a múlt századig, a XX. sz. folyamán ezek továbbérlelődése és mindenekelőtt Kós Károly élete és működése. Mindezek a felsorolt szellemi-építészeti csoportosulások - mozgalmak - személyek saját szellemi forrásterületüket részben a középkori európai kultúrában, részben annak keresztény eredetében, részben - elsősorban Magyarországon - az ősrégi, keleti eredetű, s az azt őrző magyar népi kultúrában jelölték meg, ezért elvileg mindeme forrásterületet is a KKE előzményének lehet tekinteni, végtelenül kitágítva az előzmény, a történeti források fogalmát és határait.